Bättre för personalen i hemtjänsten

När vi nu äntligen öppnat upp i Norrköping för privata alternativ i hemtjänsten, är det en aspekt av den förändringen som inte kommit fram tillräckligt väl: Förbättringarna för personalen.

Det är idag brist på kompetent hemtjänstpersonal. Därför måste privata utförare erbjuda bättre arbetsvillkor för att locka över personal från den kommunala verksamheten. Kommunen kommer i sin tur “tvingas” att förbättra villkoren för sin personal för att behålla den.

Om detta skriver Gunnar Asserhed (L) och jag tillsammans i en debattartikel som publicerats i NT: Eget val i hemtjänsten bättre för alla

“För att kunna rekrytera kompetent personal måste därför goda arbetsvillkor erbjudas. Privata utförare kan inte rekrytera personal med slogans som “byt till oss, vi erbjuder lägre lön och sämre villkor” När eget val nu införs måste därför arbetsgivarna ta mer hänsyn till arbetsvillkoren vilket gynnar de anställda.”

Även Folkbladet publicerade debattartikeln, under den väldigt träffande rubriken: Positivt för personalen


Torbjörn Wester
Förtroendevald för Liberalerna
Vård- och omsorgsnämndenL