Arbetet med lokalpolitiskt program går framåt

640px-Gavel_1

Igår måndag hade styrelsen för Liberalerna i Norrköping sitt aprilmöte.

Den tyngsta fråga som avhandlades var säkert budgeten, där vi diskuterade behovet av att spara i ladorna inför valåret 2018. Då är det viktigt att vi begränsar våra utgifter så mycket som möjligt. En fråga som togs upp var kostnaden för sådana sociala tillställningar som julfesten, där intresserade medlemmar får betala ett självkostnadspris. Vi diskuterade även möjligheten att uppmuntra donationer.

Jag lyfte behovet av att sänka trösklarna för politiskt engagemang för personer ur svaga socioekonomiska grupper. Då kan inte självkostnadspriserna för mer eller mindre obligatoriska partievenemang vara för höga.

En av de intressantaste frågor vi diskuterade på mötet var det arbete som jag är med att leda: Att ta fram ett lokalpolitiskt program. Vi diskuterade vilka politikområden som bör omfattas och var överens om behovet av att göra ett grundligt arbete där medlemmarna involveras i processen. Förhoppningsvis kommer vi kunna diskutera ett utkast till tidsplan för programarbetet på nästa styrelsemöte i maj.

I dagsläget finns det tidiga utkast inom områdena skolpolitik och omsorgspolitik. Men mycket arbete återstår…

Några förslag som lyftes på mötet var att kulturpolitik, funktionshindersfrågor och sociala förebyggande insatser mot kriminalitet och drogmissbruk måste få sina platser i programmet. Samt behovet av att hitta lokala vinklar med lösningar på verkliga problem och utmaningar för vår kommun.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att komma med synpunkter och förslag på politik som vi bör driva i Norrköping! Mejla mig gärna på torbjorn.wester@liberalernanorrkoping.se så ser jag till att det kommer med i programarbetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *