Att ta i hand när man hälsar

Handslag man och kvinna

Nu får det väl ändå räcka! Man kan inte både ha kakan och äta den. Vi har valt ett mångkulturellt samhälle och då kan vi inte plötsligt gå bananas när vi upptäcker att sedvänjor i andra kulturer är annorlunda än de traditionellt svenska sedvänjorna.

Eller handlade det “mångkulturella Sverige” bara om nya maträtter, musik och dans? Handlade det inte om att acceptera olikheter i kulturella uttryck?

Miljöpartiets företrädare Yasri Kahn, som nominerats till partistyrelsen, vägrade alltså att skaka hand med en kvinnlig journalist från TV4, eftersom det strider mot hans tolkning av islam att vidröra en kvinna. Istället hälsade han i enlighet med sin egen kulturella sedvänja, höll handen på hjärtat och nickade mot kvinnan.

Det finns debattörer som på fullaste allvar hävdar att detta är nedvärderande för kvinnor och vittnar om en unken kvinnosyn, när en man på det sättet inte tar kvinnan i hand utan väljer en alternativ hälsningsmetod. Att det skulle betyda att den muslimske mannen inte anser att kvinnor är lika mycket värda som män.

Det som behändigt glöms bort då är alla de muslimska kvinnor som inte vill ta män i handen. Det är ingen som hävdar att det beror på en unken syn på män, att de skulle anse att män inte är lika mycket värda som kvinnor.

Att göra skillnad på könen, på män och kvinnor, är ett synnerligen vanligt inslag i kulturella sedvänjor. På min arbetsplats ser jag exempelvis kvinnor som blir hälsade med en kram och män som blir hälsade med ett hårt kamratligt slag på axeln.

Och trots att min arbetsgivare jobbar aktivt med mångfaldsfrågor så skulle det väcka uppseende om jag kom i kjol till jobbet. För i traditionell svensk kultur är det skillnad på mäns och kvinnors kläder. Det finns kulturella könsskillnader.

Ungefär så långt kom jag i min text innan ett visst tvivel började smyga sig på…

För frågan är vad jag tycker om dessa svenska kulturella skillnader mellan könen. Svaret är att jag inte gillar dem. Och om en man kom i klänning till vår arbetsplats så skulle jag applådera hans mod.

Jag tycker att det är problematiskt när män och kvinnor inte möts av likvärdiga förväntningar eller får likvärdiga förutsättningar i samhället, vilket ibland kan bero på gamla (patriarkala) kulturella mönster i den svenska kulturen.

Men kulturella skillnader mellan könen kan väl inte vara något som borde avskaffas om det är traditionellt svenska sedvänjor, men accepteras om det är sedvänjor från andra kulturer?

Jag inser att de som skriker om hur vissa muslimska män hälsar, inte gör detta för att de vill värna om kvinnors rättigheter. De skriker på grund av sin konservativa läggning. De vill att saker ska vara som de alltid har varit. I Sverige hälsar vi genom att ta i hand. Vi kallar negerbollar för negerbollar. Vi kallar män och kvinnor för han och hon, inte för hen. Par som gifter sig har olika kön, inte samma.

Samma personer som protesterar mot könsskillnader i vissa muslimers hälsningsritualer, är säkert de främsta förkämparna för könsskillnader i den svenska kulturen. För att saker ska vara som de alltid har varit.

Om det hade varit en traditionellt svensk sedvänja att hälsa på män och kvinnor på olika vis skulle samma personer som nu reagerar mot detta, ha varit de främsta förespråkarna för att saker ska fortsätta att vara som de “alltid har varit”. Protesterna är konservativa till sin natur.

Men frågan jag ställer mig är: Hur skulle jag ha reagerat om det hade varit en svensk sedvänja att hälsa på män och kvinnor på olika sätt, och det plötsligt kommer några “revolutionärer” som vill hälsa likadant på män och kvinnor?

Svaret är: Jag skulle ha applåderat det. Därför att det skulle ha jämnat ut könsskillnaderna i det svenska samhället, och skapat likvärdiga förväntningar och förutsättningar för människor av olika kön.

Det finns negativa saker i alla kulturer. Sådant som inte är bra. Sådant som vi bör kämpa för att förändra. Men då kan vi inte ha acceptans för dessa dåliga saker bara för att de är utslag för en främmande kultur. Bara för att vi vill visa öppenhet mot människor med en annan kulturell bakgrund än den vi har. Om vi kämpar mot ojämlikheter i den svenska kulturen, måste vi avvisa ojämlikheter även i andra kulturer.

Just därför är det fel att visa acceptans för när människor från muslimska kulturer vill hälsa på olika vis på personer av olika kön. För att vi inte borde visat acceptans för det, om det hade varit en svensk tradition.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *