Hyckleriet kring Carl Bildt och Lundin Oil

Jag har svårt att begripa uppståndelsen kring Carl Bildt, Lundin Oil och Etiopien.

Etiopien är alltså ett ickedemokratiskt land där regeringen begår övergrepp mot den egna befolkningen. Det förekommer tortyr, godtyckliga fängslandet och rättsväsendet är undermåligt.

Lundin Oil är alltså ett oljebolag – ett företag som arbetar med att utvinna petroleum ur oljefält i olika delar av världen. Denna produkt raffineras sedan till olja och ingår som huvudbeståndsdel i bensin.

Denna verksamhet ger inte bara intäkter för Lundin Oil och företagets intressenter, utan genererar också inkomster till de tyranniska diktaturer där merparten av världens oljefält är belägna. Pengarna kan dessa regeringar sedan använda till att befästa sin makt och plåga och förtrycka sina medborgare.

Continue reading

Nyhetsvärdering i infotainment-samhället

Läser i dagens Metro de artiklar som av publicisterna bedömts ha ett nyhetsvärde på “notisnivå”. (Klicka på bilden ovan för stor version.)

Vad är det som hänt i Sverige av vikt?

Först en pytteliten notis om att åklagaren lägger ned förundersökningen kring USA:s ambassadpersonals registrering och övervakning av svenska medborgare.

På slutet en längre notis under rubriken Tömde tarmen – fick pengar om en kvinna som var tvungen att bajsa inför andra människor, eftersom det inte fanns tillräckligt med toaletter på hälsohemmet. Hon tilldöms 1000 kr. av Allmänna reklamationsnämnden.

Och däremellan en notis i nästan enbart fetstil om en cirkushäst som gnidit rumpan mot staketet och sedan lyckats rymma tillsammans med en lama och tre kameler.

…då nämner jag ändå inte den politiska analysen på annan plats i tidningen. Om att endast 4 % av svenskarna enligt en opinionsundersökning kan tänka sig att fredagsmysa med socialdemokraternas nye ledare Håkan Juholt.

När Janne Josefsson ringer – Så klarar du pressen AV Paul Ronge

Paul Ronge har lång erfarenhet av journalistiska “drev” – från två håll.

Dels har han varit med om att driva dem under sin karriär som journalist för bland annat Rapport, Aftonbladet och Expressen, dels har han sedan 1998 – som medierådgivare och konsult i krishantering – sett kriserna “från andra perspektivet”, från de drabbades synvinkel.

Har du eller ditt företag/organisation fastnat med fingrarna i syltburken? Har ni gjort något dumt? Kommer det att bli en skandal i massmedia? Eller har ni överraskats av en skandal som inte är ert fel – t.ex. pga. oetiska underleverantörer?

Riskerar ni att hudflängas i pressen?

I sådana lägen kontaktar företag, myndigheter och andra stora organisationer ofta en medierådgivare och kriskonsult, som Paul Ronge, för att få hjälp med “brandsläckning”.

Continue reading

Grävande journalistik – Nils Hanson

Vem har inte undrat hur de “grävande journalisterna” arbetar? De som på allvar försöker leva upp till sin roll som “tredje statsmakten”.

Nils Hanson – ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag granskning – delar med sig av sina erfarenheter i Grävande journalistik.

Grävande journalistik

Ur bokens förord:

“Aldrig har behovet av grävande journalistik varit så stort som nu. I en tid då samhället genomgår omvälvande förändringar och makten blir alltmer distanserad från allmänheten – då behövs effektiv grävande journalistik.

Egentligen borde det vara en självklarhet för alla nyhetsredaktioner att syssla med grävande journalistik. Bara så kan de ge sina läsare, tittare eller lyssnare nödvändig information om maktmissbruk och andra missförhållanden. Bara så kan de leva upp till sin nyckelroll i det demokratiska samhället.”

Continue reading