Fritt fram att engagera dig politiskt

Är du politiskt aktiv? Om inte, hur kommer det sig?

De flesta känner ett starkt engagemang för sådana frågor som t.ex. äldrevården eller skolan. Det är politiskt styrda verksamheter. Men antalet medborgare som är redo att lägga ner tid, energi och engagemang som fritidspolitiker blir allt färre. Hur kommer det sig?

En förklaring kan vara ett arbetsliv som kräver allt mer; på många jobb förväntas vi nästan vara tillgängliga 24 timmar om dygnet. Eller också är det den alltmer utbredda individualismen. Färre medborgare känner sig intresserade av att lägga tid och engagemang på att samverka med andra människor för att bygga något gemensamt, särskilt när det kräver ideellt arbete. Att inte veta hur man engagerar sig kan också vara en tröskel. Eller också kanske en del tror att man måste vara en extraordinär person för att engagera sig politiskt.

Men vilka är det som är engagerade i våra olika partier på lokal nivå? Jo, helt vanliga människor. Somliga har läst på universitet, somliga har ingen högre utbildning än grundskola. Somliga tjänar mer än genomsnittet, många tjänar mindre än genomsnittet. En del är intelligenta, andra är mindre intelligenta. En del är fantastiska på att formulera sig, andra talar ogärna inför folk. Somliga är pensionärer, andra är småbarnsföräldrar, en del är ungdomar.

Samhället byggs gemensamt. När allt färre är med och deltar i bygget missar vi många goda idéer, färre grupper blir representerade och det blir också en utmaning när kanske inte de mest lämpade får politiska uppdrag helt enkelt eftersom konkurrensen om uppdragen är så liten.

Om du inte redan är politiskt aktiv, vill jag starkt uppmana dig att bli det. Sluta att bara vara en konsument av demokratin, och bli en medskapare av vårt samhälle.

Jag tänker inte uppmana dig att gå med i just det parti som jag själv är engagerad i. Jag kanske är underlig som politiker på det sättet att jag tycker att det är viktigare att du hittar ett parti som just du sympatiserar med, och vågar ta steget att engagera dig!


Torbjörn Wester
Förtroendevald för Liberalerna
Vård- och omsorgsnämnden

(Bild på möte överst i inlägget: Linkhumans, CC BY.)