Missförstånd om wifi på äldreboenden

Jag har tidigare bloggat om att vi borde ha trådlöst internet – wifi – på kommunens äldreboenden.

Hur kommer det sig att vi har trådlöst internet överallt i samhället, på bibliotek, i offentliga lokaler, på hotell, arbetsplatser och i privata hem, men år 2017 fortfarande inte på äldreboendena i Norrköpings kommun?

Tillgång till internet är idag en förutsättning för deltagande i samhället. Vi använder nätet till allt, för att betala våra räkningar, hålla kontakt med vår familj, söka information, kontakta vården och olika myndigheter. Wifi på äldreboendena borde vara lika självklart som att de gamla har tillgång till elektricitet och rinnande vatten.

När jag talat med politiker och tjänstemän i Norrköpings kommun har jag upptäckt att det finns en föreställning om att det inte vore lagligt att erbjuda wifi på äldreboendena. Det sägs att det finns ett yttrande från jurister som påstås uppge att ifall de gamla får wifi, så måste kommunen erbjuda samma sak till alla andra kommuninvånare.

Ingenting kunde vara mer fel.

Det som finns är en generellt skriven rekommendation från IT-styrgruppen, som skrevs utifrån en fråga om ifall kommunen bör erbjuda wifi på boenden för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Dokumentet innehåller ett försök till juridiskt resonemang, som inte är hållbart.

Det är ofantligt överraskande om detta dokument är det enda som har hindrat Norrköpings kommun från att införa wifi på äldreboenden.

Redan idag erbjuds de gamla elektricitet på boendena, utan att själva behöva teckna elavtal med något företag. Det finns inget skäl till varför wifi inte skulle kunna erbjudas på samma villkor.

Flera kommuner har redan idag wifi på äldreboenden, bland annat Finspång. Även Linköping har fattat beslut om detta. Så att just Norrköping skulle ha hittat några olösbara juridiska problem med wifi på äldreboenden är inte särskilt troligt.

En annan fråga är huruvida trådlöst internet bör vara gratis eller kosta pengar för de som bor på äldreboende?

Utifrån hur samhället i övrigt ser ut, med fritt och gratis wifi förekommande på så många ställen, är det väldigt svårt att argumentera för att just de gamla skulle behöva betala för en tjänst som brukar tillhandahållas fritt.

Min slutsats är att det inte finns någonting juridiskt eller principiellt som hindrar Norrköping att omedelbart fatta beslut om gratis wifi på kommunens äldreboenden.


Torbjörn Wester
Förtroendevald för Liberalerna
Vård- och omsorgsnämnden