Liberalernas riksmöte – hederskultur, penislogga och ett parti i förändring

librix1

I helgen har Liberalerna haft riksmöte i Linköping, och jag hade glädjen att närvara som representant för vår kommunförening i Norrköping.

För mig började riksmötet på lördagsmorgonen med ett möte för nya partimedlemmar. Efter en genomgång av Liberalernas olika sidoorganisationer och nätverk samt vårt nya intranät, ledde Erik Ullenhag riktigt intressanta gruppdiskussioner om den liberala ideologin. Bör knark släppas fritt? Kan man vara liberal och EU-motståndare? Hur ser ett rättvist skattesystem ut? Det behöver nog inte påpekas att det fanns många olika åsikter i nästan samtliga frågor.

Sedan var det dags för Jan Björklunds tal, där han slog an temat för riksmötet: Integration och de utmaningar individer i invandrargrupper ställs inför.

I vår iver att visa öppenhet och tolerans kan vi inte se genom fingrarna med förtryck av individer i vissa invandrargrupper. Vem ska slåss för invandrarnas individuella rättigheter om vi blundar för problem med hedersförtryck, könsstympning och antidemokratiska auktoritära åsikter?

Det är tydligt att Björklund försöker muta in en egen politisk vinkel på integrationsfrågorna. Vänstern uppfattas stå för den oreserverade (naiva) öppenheten och toleransen mot andra kulturer och kulturyttringar. Centerpartiet är alliansens parti för fri invandring. Sverigedemokraterna, kristdemokraterna och moderaterna försöker stå för en allt hårdare, restriktivare (främlingsfientlig) linje.

Jan Björklund försöker hitta en unik vinkel för Liberalerna: Vår tolerans får inte innebära tolerans för intolerans. Invandrare är de som drabbas hårdast av de kollektivistiska och kontrollerande strukturerna i vissa av invandrarnas kulturer. Vi ska ta deras fight, stå på deras sida. Utan förenklingar, utan att nedvärdera människor med utländsk bakgrund, utan att kompromissa med våra öppna liberala värden.

Ett exempel på frånvaron av förenklingar var det perspektiv som lyftes i paneldiskussioner senare under dagen: Att det ofta kan vara kvinnor som står för det värsta hedersförtrycket, att det finns mödrar som slår sina barn, mammor som vill könsstympa sina döttrar och systrar som övervakar och skvallrar på varandra när någon bryter mot gruppens eller familjens regler.

Vi står på invandrarnas sida, tillsammans för frihet och mot patriarkala antidemokratiska auktoritära hedersstrukturer. Björklund gick så långt som att kalla invandrarkvinnors kamp för frihet för vår tids motsvarighet till rösträttskampen.

Liberalernas nya logga

Därefter var det dags att presentera den nya loggan. Jag ska säga som det är: Jag tycker att den nya loggan är stilren, funktionell och bra. Och samma sekund som jag såg den insåg jag omedelbart att den såg ut som en penis och att nätet skulle gå bananas över den. Hur den reflektionen kunnat undfly partiledningen övergår mitt förstånd. Men jag är som sagt inte kritisk mot loggan, utan tycker att uppståndelsen är kul.

Liberalerna – vi står för våra värderingar. Liberalerna – ett parti med stake. Källan till skämt är outtömlig. Hur Liberala kvinnors nya logga kommer att se ut vågar jag inte ens tänka på. Personligen kan jag dock se att vi kommer tjäna in en del pengar på att kunna använda vårt ordinarie grafiska material i prideparaden. Enbart positivt, med andra ord.

librix

Under riksmötet har jag även haft nöjet att närvara vid ett antal seminarier och paneldebatter, om allt från liberal ideologi, bostadspolitik, skolpolitik, företagandets villkor och inte minst hederskulturer och integration. Det är tydligt att förändringstrycket i partiet är väldigt starkt. Vi har ett nytt namn, ny logga och arbetar kraftfullt med att ta fram nya politiska svar på de utmaningar och problem som vårt samhälle står inför.

Liberalerna har två kommissioner med totalt 14 arbetsgrupper som jobbar med att ta fram förslag på ny politik.

Något som tyvärr lyser med sin frånvaro är en omprövning av vår politik för de digitala frihetsfrågorna. I otaliga informella samtal med liberaler på lokala förtroendeposter märker jag att det finns ett väldigt starkt stöd för att lyfta upp frågorna kring FRA-lagen, datalagringsdirektivet och andra digitala frihetsfrågor på bordet igen. Därför har jag kommit överens med några andra liberala företrädare på kommunal nivå om att starta ett nätverk kring dessa frågor, för att på sikt förmå partiet att lyfta även dessa frågor till en total översyn.

Partiledningen måste förstå att dessa frågor inte är döda, utan kommer att fortsätta att hemsöka vårt parti till dess att vi hamnar på rätt sida i kampen för grundläggande medborgerliga rättigheter på den digitala arenan.

Sammanfattningsvis tycker jag att riksmötet var lyckat. God mat var det också.

mat
mat2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *