Övervakningskameror på äldreboenden

Detta blogginlägg publiceras även hos Norrköpings Tidningar (länk).

Att installera kameror för att övervaka de gamla, på äldreboenden och i vissa fall i privata hem, väcker många känslor.

En del tänker på övervakningskameror och tänker att det är ett hot mot den personliga integriteten. Det finns även farhågor om att kameror ska ersätta personal så att de gamla får mindre mänsklig kontakt, närvaro och trygghet.

Dessa farhågor verkar obefogade. Tvärtom erbjuder kameror inom äldrevården en möjlighet till ökad personlig integritet och att personalen kan använda mer tid till de äldre som behöver hjälp istället för att fysiskt kontrollera de som mår bra.

Ny teknik innebär fantastiska möjligheter inom varje verksamhet i samhället. Den nya tekniken för naturligtvis också med sig nya hot, inte minst mot den personliga integriteten. Men ny teknik kan faktiskt användas för att öka möjligheten till personlig integritet.

Gamla människor ramlar ibland. I värsta fall kan de bli liggande på golvet utan att kunna ta sig upp. Därför behöver en del gamla tillsyn. Detta gäller även på natten. Det är där kamerorna kommer in som en praktisk lösning.

Många äldre på boenden klagar över att de blir störda när personalen tittar till dem på natten. Vissa uttrycker att de inte ens försöker sova innan personalen gjort sin rond. Det kan även upplevas som integritetskränkande att ha människor som kommer och tittar till en när man sover på natten.

Kameror gör det möjligt att kontrollera att de äldre inte råkat ut för någon olycka utan att behöva störa dem. Moderna tillsynskameror är värmekameror där man inte kan urskilja mer än en värmeprofil som visar att den gamla ligger i sin säng och inte har ramlat. Det går inte att urskilja några detaljer.

Ordet “övervakningskamera” skickar fel signaler. Därför används numera begreppet “tillsynskamera”. Att övervaka innebär att hålla koll på någon så att denne inte gör nåt dumt, att ge tillsyn innebär också att hålla koll på någon – men för att se till så att personen mår bra.

Jag har personligen ändrat åsikt om kameror i äldrevården efter att ha förstått hur uppskattade de är av de äldre som fått möjlighet att testa på. Det är viktigt att kamerorna är frivilliga, bara används nattetid, använder tekniska lösningar som skyddar integriteten och inte leder till personalneddragningar.

I vård- och omsorgsnämnden kommer jag för Liberalernas räkning verka för att vi vågar testa på och dra nytta av den stora framväxande sektorn inom välfärdsteknik.

I framtiden kommer vi säkert alla att använda olika sensorer som integreras i vårt liv på olika vis. Det är viktigt att tekniken utgår från och är till för att fylla mänskliga behov, att de skänker individer makt och integritet och inte används till att begränsa och kontrollera.

 

2 thoughts on “Övervakningskameror på äldreboenden

  1. Jag delar mycket av det du skriver, och hoppas på en bättre vård för många genom ny teknik. Men du påstår att äldre som fått pröva övervakningskamerorna uppskattar dem. Vad bygger du det på?

    Som jag förstått det har Norrköpings kommun avstått från att testa övervakning alternativt fått avbryta ett sånt försök därför att de äldre inte ville övervakas. Så har jag åtminstone uppfattat en ledamot i Norrköpings vård- och omsorgsnämnd.

    • Jag syftar på de positiva erfarenheterna från Göteborg, som ju varit föregångare på området och där det fungerat utmärkt.

      Det är sant att misstänksamheten mot tillsynskameror gett dåliga förutsättningar för att använda detta i Norrköping, vilket är skälet till att jag skriver ett sådant här inlägg med information om tekniken. Det fanns en ambition att testa på detta, men tyvärr nappade inte tillräckligt många på erbjudandet, vilket förefaller bero på en hel del okunskap kring upplägget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *