Dataintrång hos Liberalerna

Igår morse kontaktade jag Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm, samt skickade ut ett pressmeddelande, om att jag upptäckt att minst 25 kommunala sidor på Liberalernas hemsida hade hackats.

Detta snappades snabbt upp av media. Sveriges television gjorde inslag för lokalnyheterna i Öst och Sörmland. P4 Östergötland likaså. Även annan lokalmedia runt om i landet tog upp nyheten, däribland Nya Lidköpingsposten, Lidköpingsnytt, 24Kalmar och Borås DLY.

Här i Norrköping skrev såväl Norrköpings tidningar, Folkbladet och Norrköping News om händelsen.

Liberalerna gick igår ut med information om händelsen, där man vill tona ned det som inträffat utifrån att det inte finns några indikationer på att känsligare system drabbats, som t.ex. medlemsregistret eller mejlsystem. Samtidigt bekräftar man att IT-incidenten har ägt rum och att utomstående kunnat ändra innehållet på Liberalernas hemsida, dvs. att sidan blivit hackad som en följd av ett säkerhetshål i det webbpubliceringsverktyg (WordPress) som Liberalerna använder.

Det är anmärkningsvärt att hacket upptäcktes av Liberalerna centralt redan i februari, men att man vare sig gått ut med information eller åtgärdat skadorna på de lokala sidorna. Det tog mig mindre än 30 sekunder att med googles hjälp hitta de hackade lokala sidorna. Detta indikerar att det finns brister i arbetet med datasäkerheten, och det finns säkert ett samband mellan bristen på transparens och bristen på heltäckande åtgärder. De flesta som jobbar professionellt med datasäkerhet är eniga om att just transparensen kring IT-incidenter behöver förbättras i hela samhället.

Det som glädjer mig är att händelsen inte enbart blivit en fråga om “ytterligare en IT-attack”. Den här gången var det Liberalerna som drabbades, nästa gång kan det vara Vänsterpartiet, Transportstyrelsen, landstinget eller riksdagen. Poängen är att vi lever i en tid då vi måste förvänta oss återkommande attacker mot våra digitala system. Detta är en fråga som behöver komma högre upp på den politiska dagordningen.

Jag är särskilt glad att våra två lokaltidningar Folkbladet och Norrköpings tidningar fick med detta i sin rapportering.

Norrköpings tidningar intervjuade mig:

– Detta bör inte behandlas som en isolerad händelse, utan ingå i en större diskussion om digital integritet, säger Torbjörn Wester, styrelseledamot i Liberalerna Norrköping. […]

Torbjörn Wester hoppas också på en politisk diskussion om datasäkerhet.

– I ett samhälle där datasystem hela tiden utsätts för attacker kan det vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och registrerar om medborgarna.

Även Folkbladet gjorde en intervju:

Torbjörn Wester […] har dataskydd och integritet som sina profilfrågor.

– Frågan om datasäkerhet engagerar mig naturligtvis, det var orsaken att jag gick in i politiken från början. I det här fallet är det inte att det är Liberalernas hemsida som är problemet utan det här är något man måste lyfta på bred front i samhället. I den tid vi nu lever i utsätts datasystem hela tiden för angrepp så kanske är det dags för ett digitalt systemskifte.

Som jag även skrev i det pressmeddelande jag skickade ut:

– En sådan här attack får mig att ifrågasätta mängden integritetskänsliga uppgifter som finns lagrade om medborgare, när datasystem hela tiden utsätts för attacker. Som liberaler inser vi att skyddet av medborgarnas privata kommunikation och information är en förutsättning för ett fritt och öppet samhälle.

Det offentliga samlar idag in mängder av integritetskänslig information om medborgarna. Det kan vara dags för ett systemskifte i synen på hur mycket information det är vettigt att vi samlar in och sparar.

Det är även helt nödvändigt att myndigheter, politiska partier och andra samhällsviktiga institutioner förstår behovet av att prioritera datasäkerheten, att visa transparens kring inträffade händelser, och av att de skyddar känslig information.

Hur står det till i Norrköpings kommun med dataskyddet? Även kommunen samlar in en hel del information om medborgarna. Jag sitter själv i Vård- och omsorgsnämnden och kan se detta. Vi har även andra nämnder som t.ex. Socialnämnden. Eller för den delen så enkla saker som register över var dina barn går på dagis.

Jag kommer att kandidera till kommunfullmäktige för Liberalerna i valet 2018, och har för avsikt att gå till personval med ett heltäckande initiativ för att ytterligare lyfta upp frågan om datasäkerhet i Norrköpings kommun på agendan.


Torbjörn Wester
Förtroendevald för Liberalerna
Vård- och omsorgsnämnden