Ytterligare ett vallöfte avklarat

Detta blogginlägg publiceras även hos Norrköpings Tidningar (länk).

Idag fattar Vård- och omsorgsnämnden det historiska beslutet om att införa LOV i hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Att införa LOV, alltså att ge kommunens invånare rätt att själva välja utförare av vård- och omsorgstjänster, var ett av de viktigaste vallöftena för Liberalerna 2014.

Vi har valfrihet när vi köper mat, kläder och annat livsnödvändigt. På samma sätt bör det också finnas valfrihet inom vård- och omsorgstjänster. Det är diskriminerande om människor på grund av ålder eller funktionsnedsättning förlorar valfriheten.

Valfrihet förutsätter alternativ att välja mellan. En mångfald av företag som erbjuder exempelvis hemtjänst ökar valmöjligheterna och skapar även en bredare arbetsmarknad för personalen.  Privata företag får chansen att erbjuda vård- och omsorgstjänster med olika profilering, t.ex. särskilda omsorgsprofiler eller språkkompetenser.

Förhoppningsvis kommer reformen också att på ett naturligt vis driva upp lönerna för t.ex. undersköterskor – där Norrköping idag inte ligger särskilt bra till i jämförelse med andra kommuner trots att undersköterska är ett bristyrke. Personalens ställning har varit svag då antalet arbetsgivare på orten varit begränsat.

Vi Liberaler vill fortsätta att öka valfriheten inom fler vård- och omsorgstjänster. Hemtjänsten är dock en bra början.

Vår vision är att medborgarna ska kunna välja innehåll från de tjänster som vårdföretag och kommunen erbjuder på lika villkor. Kvalite i verksamheten kommer vara fortsatt centralt oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Rentav ännu mer centralt tack vare den konkurrenssituation som kommer att råda mellan olika utförare. Det finns exempel på kommuner som helt har konkurrerats ut av privata alternativ.

Naturligtvis måste reformen följas upp kontinuerligt ur såväl ett kvalitets- som kostnadsperspektiv.

Fler valmöjligheter för de äldre – fler valmöjligheter för personalen – fler möjligheter för driftiga entreprenörer och ett uppfyllt vallöfte från Liberalernas sida. Det är inte en win-win, det är en win-win-win-win.