Avkriminalisera narkotika för eget bruk

Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp föreslår att privat bruk av narkotika ska avkriminaliseras. Det ska dock fortsätta vara förbjudet att köpa, sälja och inneha narkotika.

Sverige har en av de högsta narkotikarelaterade dödligheterna i Europa. Samtidigt har vi en av Europas hårdaste narkotikalagstiftningar. Det är alltfler forskare som anser att det finns ett samband.

När de som använder narkotika behandlas som brottslingar skapar det ett socialt stigma som gör det svårare att söka hjälp och vård. Dessutom leder det till att polisens och samhällets resurser används fel.

– Vi vill kunna hjälpa de människor som är mest utsatta. De som har en beroendesjukdom. De ska ha vård istället för straff. Vi har sett att den politik vi för i Sverige inte fungerar, säger Christina Örnebjär, ordförande i Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp.

Under 2016 publicerades den vetenskapliga rapporten Public health and international drug policy. Rapporten konstaterade att om såväl eget bruk som mindre innehav av narkotika tillåts leder det till färre dödsfall pga. narkotikabruk.

Det är oerhört uppfriskande att Liberalernas arbetsgrupp vågar föreslå seriös evidensbaserad politik på narkotikaområdet, trots alla de moralistiska uppfattningar och myter som präglar politikområdet.

Istället för att jaga och lagföra socialt utsatta missbrukare, eller för den delen medborgare som väljer att ta en joint istället för ett glas vin på fredagskvällen, borde vi inrikta polisens resurser mot att jaga de som smugglar och säljer narkotika. Skadeverkningarna för enskilda och på samhället av alkohol, tobak och narkotika är gigantiska, men nolltolerans är inte det bästa sättet att bekämpa problemen.

Medkänsla är viktigare än att sätta sig på höga moraliska hästar.

Sverige är ett besynnerligt land. Vi ska alltid gå mot ytterligheter. Först har vi en flyktingpolitik som är en av EU:s generösaste. Sedan ska vi bli hårdast i EU. Det är något i vår kultur som gör att vi alltid intar de mest långtgående ståndpunkterna. Just nu har vi en av EU:s hårdaste narkotikalagstiftningar, och det är alltfler forskare som anser att svenska missbrukare och medmänniskor dör på grund av det. Men lösningen är inte drogliberalism eller drogromantik. Det är istället vetenskaplig, balanserad, lösningsorienterad och skademinimerande politik.

Personligen skulle jag vilja gå ett litet steg längre än den socialpolitiska arbetsgruppen och tillåta även innehav av ett fåtal doser narkotika för eget bruk. För det blir lite motsägelsefullt om det är tillåtet att ha en dos narkotika i kroppen, men inte i fickan.

Foto: Imagens Evangélicas (CC BY)