Wifi på äldreboenden

Tillgång till internet är en förutsättning för deltagande i samhället.

Vi använder nätet till allt, för att betala våra räkningar, hålla kontakt med vår familj, söka information, kontakta vården och olika myndigheter.

Trots detta står olyckligtvis många i den äldre generationen utanför den digitala världen och dess möjligheter. Det finns ett behov av stöd från kommunen (biblioteket gör en strålande insats!) och civilsamhället.

Många äldre har samtidigt tagit till sig av ny teknik och är flitiga internetanvändare. På äldreboenden använder en del av de äldre laptops eller surfplattor med skype så att de enkelt kan hålla kontakt med sina barn och barnbarn. De mejlar, facebookar och använder myndigheters nättjänster.

Tyvärr har vi inte wifi (trådlöst internet) på kommunens äldreboenden. Det är en självklarhet i många offentliga lokaler, på hotell, i privata hem och på många företag. Det borde vara en självklarhet på äldreboendena också!

Wifi åt de gamla borde vara lika självklart som tillgång till rinnande vatten och elektricitet.

Det finns även en annan aspekt: I samband med att äldre blir sjuka eller rentav riskerar att gå bort förekommer det att barn uppehåller sig i veckor hos de gamla. Enkel tillgång till internet skulle väsentligen underlätta vardagen för anhöriga som på det sättet uppehåller sig under någon period hos sina äldre familjemedlemmar. Somliga barn kan ha ett behov av att kunna jobba på plats på äldreboendet, vilket för vissa är möjligt med god tillgång till internet.

Det finns juridiska utmaningar med att erbjuda wifi på äldreboendena. Jag har fått ett svar från kommunens jurister som jag kommer att presentera i ett kommande blogginlägg.


Torbjörn Wester
Förtroendevald för Liberalerna
Vård- och omsorgsnämnden

Bild ovan på äldre kvinna framför dator: KimSanDiego, CC BY ND.