Ytterligare ett vallöfte avklarat

Detta blogginlägg publiceras även hos Norrköpings Tidningar (länk).

Idag fattar Vård- och omsorgsnämnden det historiska beslutet om att införa LOV i hemtjänsten i Norrköpings kommun.

Att införa LOV, alltså att ge kommunens invånare rätt att själva välja utförare av vård- och omsorgstjänster, var ett av de viktigaste vallöftena för Liberalerna 2014.

Vi har valfrihet när vi köper mat, kläder och annat livsnödvändigt. På samma sätt bör det också finnas valfrihet inom vård- och omsorgstjänster. Det är diskriminerande om människor på grund av ålder eller funktionsnedsättning förlorar valfriheten.

Valfrihet förutsätter alternativ att välja mellan. En mångfald av företag som erbjuder exempelvis hemtjänst ökar valmöjligheterna och skapar även en bredare arbetsmarknad för personalen.  Privata företag får chansen att erbjuda vård- och omsorgstjänster med olika profilering, t.ex. särskilda omsorgsprofiler eller språkkompetenser.

Förhoppningsvis kommer reformen också att på ett naturligt vis driva upp lönerna för t.ex. undersköterskor – där Norrköping idag inte ligger särskilt bra till i jämförelse med andra kommuner trots att undersköterska är ett bristyrke. Personalens ställning har varit svag då antalet arbetsgivare på orten varit begränsat.

Vi Liberaler vill fortsätta att öka valfriheten inom fler vård- och omsorgstjänster. Hemtjänsten är dock en bra början.

Vår vision är att medborgarna ska kunna välja innehåll från de tjänster som vårdföretag och kommunen erbjuder på lika villkor. Kvalite i verksamheten kommer vara fortsatt centralt oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Rentav ännu mer centralt tack vare den konkurrenssituation som kommer att råda mellan olika utförare. Det finns exempel på kommuner som helt har konkurrerats ut av privata alternativ.

Naturligtvis måste reformen följas upp kontinuerligt ur såväl ett kvalitets- som kostnadsperspektiv.

Fler valmöjligheter för de äldre – fler valmöjligheter för personalen – fler möjligheter för driftiga entreprenörer och ett uppfyllt vallöfte från Liberalernas sida. Det är inte en win-win, det är en win-win-win-win.

2 thoughts on “Ytterligare ett vallöfte avklarat

 1. Hej Torbjörn.
  Kan Du förklara så en gammal man förstår!
  Privatiseringen av, i det här fallet hemtjänsten, är inte det detsamma som ett underkännande av en kommunal verksamhet?
  Så vitt jag förstår, så är det våra skatteslantar som ska betala i bägge fallen?
  När nu, i privatiseringens välsignade tid, de som “springer på golvet” även ska generera vinst åt något riskkapitalbolag i något skatteparadis någonstans. Undrar jag stilla varför? Var ligger felet? Varför kan inte kommunal/statlig verksamhet hantera och förvalta våra skattepengar på ett dynamiskt och effektivt sätt?
  Kan det bero på dålig ägarstyrning?
  I så fall, vem tillsätter de som ansvarar?
  Mvh
  Bonny Flodén

  • Hej Bonny,

   Jag tycker inte att man kan se det som ett underkännande av den kommunala verksamheten. Vilken utförare man vill ha för hemtjänsten är ett fritt val för de äldre, och de som inte väljer kommer att fortsätta att ha den kommunala omsorgen.

   Det handlar om att erbjuda fler alternativ. Man kan ju inte se det som ett underkännande av krematorieverksamheten för att vissa vill bli jordbegravda eller som ett underkännande av spenatindustrin för att somliga vill äta broccoli. Att erbjuda de äldre möjligheten att välja privata utförare ger större mångfald inom hemtjänstverksamheten, och vi kan exempelvis komma att få se finskspråkiga eller arabiskspråkiga hemtjänstföretag, eller företag som erbjuder specifika omsorgsprofiler.

   Det är omöjligt för det offentliga att erbjuda lika många alternativ som den privata företagsmarknaden, och det handlar fortfarande om de äldres egna valmöjlighet om de föredrar ett sådant alternativ framför kommunens verksamhet.

   Det här med vinster åt riskkapitalbolag i skatteparadis är ju inget vi vill se. De flesta hemtjänstföretag är ganska små bolag som startas av personal som tidigare varit anställd i den kommunala hemtjänsten, för att de vill ha ökat inflytande över sin arbetssituation eller har en vision om att kunna erbjuda ett alternativ till någon viss målgrupp av de äldre.

   Sedan har reformen varit otroligt sund för den kommunala hemtjänsten redan idag, eftersom genomförandet har krävt en total genomlysning av verksamheten vilket kommer att leda till smartare organisering och högre kvalitet. Exempelvis har man i Norrköpings stad beslutat att hemtjänstpersonal ska sluta att behöva springa på larm, och istället koncentrera sig på de schemalagda brukarna. Istället får en särskild larmgrupp ansvar för larmen. Resultatet blir mindre stress för personalen. Denna förändring skulle aldrig ha kommit till stånd utan en sådan genomlysning som den här reformen fört med sig.

   Det är ju naturligt att en verksamhet som har monopol får en tendens att stagnera, vilket är mycket svårt att undvika. Att konkurrensutsätta den kommunala hemtjänsten kommer att leda till att även den tvingas att utvecklas både vad gäller en organisation som stödjer ett förståndigt handhavande av resurserna och rent kvalitetsmässigt.

   Sedan måste reformen följas upp så att den inte blir kostnadsdrivande genom det tryck som skapas från de privata företagen att höja kvalitén i hemtjänsten genom fler hemtjänsttimmar åt de äldre. För det är ju bara utförda hemtjänsttimmar som företagen får betalt för.

   Mvh.
   Torbjörn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *